Trestné právo

Zastupovanie občanov v trestnom konaní, obhajoba v trestnom konaní, zastupovanie poškodených trestnými činmi
zastupovanie v priestupkovom konaní.

  • Prípravné konanie
  • Súdne konanie