Občianske právo

Právne služby pre občanov

Vysporiadanie vlastníckych práv

Príprava a vyhotovovanie zmlúv pre občanov

Právne zastupovanie

Občianskoprávne konanie

Dedičské konanie

Exekučné konanie

Zastupovanie občanov Českej Republiky

Občanov Českej Republiky zastupujeme na Slovensku v právnych záležitostiach