Obchodné právo

Právne služby v oblasti komerčného práva pre firmy a spoločnosti.

Zakladanie spoločností

Spoločnosť s ručením obmedzeným – s.r.o.

Družstvo

Akciová spoločnosť – a.s.

Zastupovanie v obchodno právnych veciach

Pohľadávky

Správa pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok