Administratívne služby

Vyhotovovanie jednoduchých administratívnych dokumentov pre právne účely a úradny styk.

Administratívne dokumenty

Splnomocnenie

Plná moc

Žiadosť