Advokátska kancelária

Advokát pre občanov

Zastupovanie občanov v súdnych sporoch, pri dedičských a exekučných konaniach. Príprava a vyhotovovanie darovacích, kúpno-predajných zmlúv a vysporiadanie vlastníckych práv.

Právne služby pre firmy

Komerčné obchodné právo pre firmy a spoločnosti. Zakladanie s.r.o.. Správa a vymáhanie pohľadávok.

Trestné právo

Zastupovanie a obhajoba v trestnom a priestupkovom konaní.