Advokát Čadca Turzovka

Advokátska kancelária

Advokát pre občanov

Zastupovanie občanov v súdnych sporoch, pri dedičských a exekučných konaniach. Príprava a vyhotovovanie darovacích, kúpno-predajných zmlúv a vysporiadanie vlastníckych práv. Advokátska kancelária v mestách Čadca a Turzovka.

Právne služby pre firmy

Komerčný právnik – komerčné obchodné právo pre firmy a spoločnosti. Zakladanie s.r.o.. Správa a vymáhanie pohľadávok v obchodnom práve.

Trestné právo

Obhájca – zastupovanie a obhajoba v trestnom konaní na súde. Zastupovanie  v priestupkovom konaní.